Vad kan jag göra när det inte fungerar att ladda ned data från ett fordon med mitt OPTAC nedladdningsverktyg?

Säkerställ att ditt företagskort är isatt på rätt sätt i kortfack 1 eller 2 på din färdskrivare. Om kortet är isatt och det har fungerat att ladda ned data från detta fordonet tidigare kan det vara din färdskrivarkabel som är trasig.

 

Om du har ett nytt fordon med en 1C smart färdskrivare kommer du behöva uppgradera ditt nedladdningsverktyg. Om du inte redan har gjort uppgraderingen kontakta vår support på telefon 08-5057 8446 eller via email: [email protected] för mer information.