Lagen och du

Som du antagligen vet kräver lagen nu att alla nya fordon, som behöver en färdskrivare, utrustas med digital utrustning. Detta förändrar varken färdskrivarens roll eller hur många timmar dina förare kan arbeta, men det förändrar hur du uppfyller lagkraven för att kontrollera och spara färdskrivardata.

Till skillnad från de gamla analoga färdskrivarnas fysiska utskrifter som kunde arkiveras, registrerar de nya digitala färdskrivarna data digitalt på förarnas förarkort samt inne i den digitala färdskrivaren.

Eftersom alla åkerier fortfarande enligt lag måste lagra denna data i 12 månader enligt förordning 561/2006, eller 24 månader enligt vägarbetstidslagen, behöver du ett verktyg som låter dig ladda ned denna data till din dator och lagra den i en säker databas.

Du är förstås fortfarande skyldig att kontrollera att dina förare uppfyller kraven i EU:s direktiv gällande kör- och arbetstider. Men eftersom digitala färdskrivare inte ger några fysiska utskrifter som du kan läsa av, behöver du också en programvara som hjälper dig att kontrollera informationen som finns på dina förares förarkort.

Du får mer information om hur OPTAC kan hjälpa dig att uppfylla lagkraven och därmed skydda ditt trafiktillstånd genom att Klicka här.