Sekretess, policy om cookies och användarvillkor

Användarvillkor

 1. Vi gör vårt yttersta för att garantera att information som presenteras på denna webbplats alltid är korrekt och användbar. Trots detta kan vi inte garantera att informationen alltid är korrekt och kan därför inte heller hållas ansvariga för din användning av, eller tillit för, denna information, förutom om så uttryckligen har avtalats med oss i annan skriftlig överenskommelse.
 2. All information gällande juridiska eller lagmässiga frågor, inklusive och utan begränsning till uppgifterna i Europeiska Rådets förordning 2135/98 och avsnittet om arbetstidsreglerna (“Förordningarna”), är allmän till sin natur, och är inte avsedd som en förklaring av Förordningarna eller ersättning för råd som ges av en oberoende yrkesman aktiv inom området. Användare rekommenderas att rådfråga en sådan oberoende yrkesman. Inga utfästelser eller garantier ges vad det gäller innehållet i avsnittet om Förordningar och vi avsäger oss ansvar för korrektheten av informationen i avsnittet eller eventuella konsekvenser av all användning, tillit till eller felaktig användning av den i den högsta grad som lagstiftningen medger.
 3. Alla länkar (oavsett om det är länkar eller någon annan form av vidare hänvisning) på webbplatsen tillämpas endast för att underlätta besökarens användning. Länken innebär inte någon förpliktelse eller rekommendation från oss och betyder inte heller att vi har något samröre med den länkade webbplatsen. Vi tar inget ansvar för innehållet på någon webbplats som länkas från vår hemsida eller för de juridiska konsekvenserna av att du ingår kontrakt med tredje part. Vi tar inte heller på oss något som helst ansvar för förlust, skada, utgift, kostnad eller ersättningskrav som uppstår här av.
 4. Vi ansvarar inte för några som helst skador, förluster, utgifter, kostnader, förseningar eller andra ersättningskrav (inklusive och utan begränsning för alla ekonomiska förluster som förlorad förtjänst) som kan inträffa på grund av någon händelse som vi inte rimligen kan styra över (inklusive och utan begränsning alla fel vad det gäller överföring, kommunikation, datorer eller andra funktioner eller din oförmåga att komma åt webbplatsen oavsett orsaken eller felet, fel eller försening vad det gäller att skicka eller ta emot meddelanden, information eller instruktioner via post eller elektroniskt medium). Ingenting i de här villkoren har funktionen att utesluta, begränsa eller inskränka vårt ansvar för dödsfall eller personskada.
 5. Alla rättigheter till immateriell egendom och goodwill som relaterar till innehåll på webbplatsen tillhör antingen oss eller våra leverantörer.
 6. Du får ladda ner till en lokal hårddisk och skriva ut utdrag från webbplatsen enbart för personligt bruk, icke-kommersiell användning. Du får också kopiera nerladdade utdrag åt andra för personligt bruk, icke-kommersiell användning.
 7. Du får inte i någon form reproducera delar av eller hela innehållet på webbplatsen såvida syftet inte är personligt, det vill säga icke-kommersiellt syfte.
 8. Du får inte kopiera eller på annat sätt inkorporera eller spara, på eller i någon annan webbplats, elektroniskt lagringssystem, publikation eller annat verk, någon del av innehållet på webbplatsen oavsett form (varken som papperskopia, elektroniskt eller på annat sätt).
 9. Du får inte innefatta eller länka till webbplatsen eller någon del av den utan vårt uttryckliga godkännande.
 10. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren för webbplatsens tillhandahållande. Alla sådana ändringar av villkoren träder i kraft när de tagits med i den här villkorstexten och publicerats på den här webbplatsen. Du bör med jämna mellanrum kontrollera villkoren för att säkerställa att du är medveten om och uppfyller den aktuella versionen.
 11. Tolkning, tydning, verkställande och verkställbarheten av det här avtalet ska styras av skotsk lag. Du och vi accepterar att underkasta oss det skotska rättsväsendets exklusiva domsrätt för att reglera tvister.

Vår användning av cookies

När vi tillhandahåller tjänster vill vi göra dem enkla, användbara och tillförlitliga. Ibland innebär detta att placera en liten mängd information på din enhet, t.ex. dator eller mobiltelefon. Det kan innefatta små filer som kallas “cookies”. De kan inte användas för att identifiera dig personligen.

Ta reda på mer om cookies.

Vi använder informationen som vi samlar in för att förbättra våra webbtjänster och se till att de sidor vi kontrollerar fungerar på ett bra sätt för våra kunder. Till exempel:

 • Uppgifter som du redan har gett oss behöver du inte lämna igen varje gång du besöker sidan, eftersom de känns igen
 • Vi mäter hur många personer det är som använder sidorna, så att tjänsterna och informationen som vi tillhandahåller kan bli mer användarvänlig och för att se till att de fungerar ordentligt
 • Vi analyserar anonym statistisk för att hjälpa oss att förstå hur besökare använder webbsidorna, så att vi kan förbättra dem.

Det finns två typer av cookie som du kan råka på när du använder våra webbsidor:

Förstapartscookies: detta är våra egna cookies, som kontrolleras av oss och används för att visa sidorna såsom du ser dem nu. De är också en del av hur webbsidorna fungerar, så många är nödvändiga för att du ska kunna se sidorna ordentligt.

Tredjepartscookies: detta är cookies som förekommer i andra företags webbverktyg som vi använder. Exempel på sådana är Googles egna cookies, som kontrolleras av dem.

En lista över samtliga cookies som vi använder finns här*.

Om du vill radera några cookies som du har idag, eller ändra hur de hämtas i framtiden, klicka antingen på “Hjälp” i din webbläsares meny eller besök Wikipedia SV.

*Var god märk att du genom att radera eller stänga av våra cookies kanske inte kommer att kunna få åtkomst till vissa delar av eller funktioner på våra webbsidor.

Integritetsskydd

Vilka uppgifter sparar vi? Hur använder vi dem?
Webbplatsen upprätthålls av Stoneridge Electronics Limited, en medlem i Stoneridge Inc Group. Stoneridge Electronics Limited och företagen i vår grupp (“vi”, “vår” eller “oss”) registrerar personuppgifter om dig i form av namn, adress, telefonnummer och vilken organisation du arbetar för, när du lämnar uppgifter på webbplatsen eller köper varor från oss. Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla varor åt dig, sköta administration och kundtjänst, för marknadsföring samt för verifiering vid uppgradering och förnyelse. Vi kan spara dina uppgifter under en rimlig tidsperiod för dessa syften. Vi kan behöva låta våra leverantörer och representanter få tillgång till dina uppgifter för dessa syften. Vi kan behöva lämna ut personuppgifter för att uppfylla juridiska eller andra lagrelaterade krav.

Hur använder vi dina uppgifter för marknadsföring?
Vi eller någon annan medlem i vår företagsgrupp kan kontakta dig via post, telefon, fax, e-post eller annan elektronisk meddelandetjänst med erbjudanden om varor eller tjänster eller med information som kan intressera dig. Genom att ge oss ditt faxnummer, telefonnummer eller din e-postadress godtar du att vi kontaktar dig genom något av följande alternativ. Om du inte vill få marknadsföringsinformation anger du det på angiven plats på registreringssidan eller kontaktar oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Ditt godtagande och uppgifter om andra personer
I och med att du överlämnar dina personuppgifter godtar du att vi bearbetar dem, inklusive känsliga personuppgifter, för ovanstående syften. Du godtar också att vi överför uppgifter om dig till länder eller rättsväsenden som inte upprätthåller samma höga nivå av dataskydd som Storbritannien, om så krävs för ovanstående syften. Om vi överför sådana uppgifter ska vi eller de, om tillbörligt, upprätta ett kontrakt som garanterar att dina uppgifter är skyddade. Om du tillhandahåller uppgifter om en annan person till oss intygar du att personen gett dig i uppgift att agera som ombud, att personen godtar att personuppgifterna bearbetas och att du har informerat personen om vår identitet och i vilka syften (angivna ovan) personens personuppgifter bearbetas. Första gången vi kontaktar personen kan vi meddela hur vi fått uppgifterna.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi tillhandahåller en säker server när du gör en beställning eller kontrollerar dina kontouppgifter. SSL (programvaran för säker server) krypterar dina uppgifter innan de skickas till oss. Vi vidtar också lämpliga åtgärder för att garantera att uppgifter som lämnas till oss hålls skyddade, korrekta och aktuella, samt att de bara sparas så länge som är nödvändigt för deras syfte.

Friskrivningsklausul
Vi har länkar till andra webbplatser och vi visar annonser från tredje part på vår webbplats. Vi ansvarar inte för innehåll eller integritetsskydd för de webbplatserna eller annonsörerna, eller för det sätt på vilket uppgifter om deras användare hanteras. Framförallt är vi inte, om inte annat uttryckligen anges, representanter för de här webbplatserna eller annonsörerna, och vi har inte heller rätt att göra några utfästelser för deras räkning.

Övrig information
Du har rätt att få en kopia av de uppgifter som vi har om dig (vi kan ta ut en mindre avgift för det) och få eventuella felaktigheter rättade.
Vi kan registrera din kommunikation med oss i syften som rör kvalitetskontroll och utbildning.

När och hur kontaktar du oss
Om dina personuppgifter förändras, om du ändrar önskemål om vår marknadsföring eller om du har några frågor om hur vi använder dina uppgifter vill vi gärna veta det. Kontakta vår mailhanteringsgrupp på [email protected] eller skriv till Stoneridge Electronics Ltd, Unit A, Gateway East, Gemini Crescent, Technology Park, Dundee DD2 1SW. De här riktlinjerna för integritet och cookies kan förändras och därför bör du studera dem regelbundet. Vi meddelar dig förstås om alla förändringar när vi är skyldiga att göra så.

Vi tillhör Stoneridge, Inc och företagets integritetspolicy täcker dina rättigheter.