Lagstiftning för smarta färdskrivare

Bilaga 1C (EU 2016/799) lagstiftningen för smarta färdskrivare introducerades den 15:e juni 2019. Denna lagstiftning är utformad för att reducera risken för manipulation av färdskrivare, förbättra effektiviteten och minska den administrativa bördan för åkerier.

Vi är redo att hjälpa er genom denna förändring med vår typgodkända 1C smarta färdskrivare SE5000 Connekt.

Den största förändringen blir för verkstäder och vi kan vara till hjälp med det trådlösa Optimo2 verktyget, CITO2-programmet samt DSRC och GNSS testutrustning. Mer information hittar du här.

För åkerier och förare kommer det inte bli några större förändringar. Ni måste fortsätta följa och arbeta efter regelverket för Kör- och vilotider samt Vägarbetstidslagen. Ni kommer fortsätta kopiera, lagra och analysera er digitala färdskrivardata som vanligt men ni måste säkerställa att ert program för färdskrivaranalys och nedladdningsverktyg är uppdaterade.

Vi har OPTAC3 programmet för färdskrivaranalys och nedladdningsverktyg som digifobpro och digiDL som hjälper er uppfylla lagkraven.

För mer information om introduktionen av bilaga 1C besök www.SE5000.com/se.

You may be interested in...