OPTAC3 Version 4: Behöver jag skapa användare?

Där är två typer av användare i OPTAC3: Administratör och Standardanvändare
Administratören kan endast konfigurera system. Därför måste administratören skapa standardanvändare, som kommer att kunna importera, visa data och skapa rapporter. Om du är enda personen som använder OPTAC3 måste du fortfarande skapa en standardanvändare.