OPTAC3-sidan visas inte på rätt sätt. Rapporterna är tomma och Kalendervyn visas inte på rätt sätt.

Detta problem kan bero på vilken typ av webbläsare som används. Vänligen kontrollera att Internet Explorer 8, 9, 10 eller 11 används för att visa data i OPTAC3.