DigiDL

Fjärrnedladdning av fordons – och förarkortsdata.

Manuella nedladdningar av digitala färdskrivare kan ta upp till två dagar per år för varje fordon.

digiDL gör att du slipper manuellt ladda ned data från fordonen och förarkorten och gör det för en låg avgift på ett effektivt sätt.

Med digiDL installerad i ett fordon kan du schemalägga nedladdningar som passar dina behov.

Ha kontroll över din data

Med didiDL kan din data importeras direkt till ditt OPTAC3 Web konto.

Om du använder ett annat analysprogram kan din data laddas ned till din PC med hjälp av ArchiveSync programmet och sedan importeras till ditt analysprogram.

Med denna lösning för fjärrnedladdning placeras ditt företagskort permanent i en kortläsare på en PC som alltid är ansluten till Internet.

digiDL använder en GPRS anslutning (data SIM kort) för att komma åt internet och kommunicera med både digiCentral servern och ditt företagskort.

Företagskortet autentiseras som om det satt i ett fordon. digiDL kan sedan göra en nedladdning och vidarebefordrar filerna till en specificerad plats via GPRS nätverket.