Vilken information kan jag se på min digifobpro?

Följande uppgifter kan visas på enheten:

  • Information – Visar perioder av inaktivitet och veckovila.
  • Överträdelser – Visar överträdelser enligt EU:s kör-och vilotidsregler.
  • Sammanställning – Visar total körning, annat arbete och tillgänglighet per vecka.
  • Senaste – Visar senaste aktivitet, när dygnsvila måste tas, totalt för senaste skift och visar senaste dygnsvila.
  • Veckor – Användaren kan specificera vilka veckor att visa informationen ovan för, mellan 1-20 veckor eller alla veckor.