Vad ska jag göra när det lyser 4 röda lampor på mitt OPTAC nedladdningsverktyg?

Att det lyser 4 röda lampor kan bero på flera olika saker. Det kan betyda att det finns en specifik felkod lagrad på ditt verktyg eller att minnet har blivit korrupt.

För att ta reda på vad felet är så börja med att koppla in ditt OPTAC nedladdningsverktyg till datorn med USB-kabeln. Starta igång verktyget och gå till “Dator” eller “Den här datorn” där du ska kunna se verktyget som en inkopplad enhet.

Dubbelklicka på ikonen för verktyget för att testa om du kan komma åt att se filerna. Om du kan det så skicka då sedan ett mail till [email protected] med filen configuration.dat bifogad och skriv att det lyser 4 röda lampor på ditt verktyg. Vi kommer ta bort felkoden och reparera filen som vi sedan skickar tillbaka till dig.

 

Om du inte kommer åt att se filerna som finns på verktyget och det visas ett meddelande som säger “Disken i enheten : behöver formateras innan den kan användas” måste verktyget formateras. Du kan läsa mer om hur du gör detta här.