Vad betyder “?” på min 24h daglig utskrift från kort?

Symbolen “?” indikerar att det finns en period med okänd aktivitet. Detta är när det inte finns några aktiviteter registrerade mot föraren.

Symbolen “?” kan dyka upp när föraren inte har gjort en manuell inmatning för en tidsperiod när kortet inte satt i färdskrivaren.

Föraren kan göra en manuell inmatning när de sätter in förarkortet i färdskrivaren. Den manuella inmatningen kan bara registreras från senaste kortuttag fram till den aktuella kortisättningen.