OPTAC3 Version 4: Vilka är de sex bästa rapporterna?

Alla rapporter i programmet innehåller användbar information, men de sex bästa rapporter vi rekommenderar är Överträdelser – Tabell, Överträdelser – Förarbrev, Kortnerladdningspåminnelser, Fordonsnerladdningarpåminnelser, Okänd förare och Vägarbetstidslagen – Överträdelsetabell.