OPTAC3 Version 4: Vad är OPTAC3 Kopieringsprogrammet?

OPTAC3 Kopieringsprogrammet är ett program som låter dig kopiera data ifrån digitala data filer eller diagramblad in till OPTAC3. Det måste installeras på alla datorer som ska kopiera data oavsett om du använder OPTAC3 Web, PC eller Server. Däremot om du endast vill visa data eller skapa en rapport är där inget behöv av att installera OPTAC3 Kopieringsprogrammet på din dator.

Du kan ladda ned den senaste versionen av OPTAC3 kopieringsprogrammet från följande länk: https://www.optac3.com/OPTACNET/optac3.exe