OPTAC3 Version 4: Vad är meningen med de olika färgerna i den grafiskavyn?

Fordons- och Föraraktiviteter visas med olika färger beroende på aktivitet. Körning är visat som rött, Annat Arbete visas i blått, Tillgänglighet visas i gult och Rast/Vila visas i grönt.