OPTAC3 Version 4: Jag har redan en skanner, är den kompatibel med OPTAC3?

OPTAC3 kan endast användas med den erbjudna Panasonic skannern. Vi rekommenderar starkt att du kontaktar supporten om du har vill använda en Panasonic skanner som du redan har.