OPTAC3 Version 4: Jag behöver en snabb överblick av vad mina förare gör, var kan jag göra de snabbt?

Månadsvyn ger den bästa överblicken av en förares aktiviteter. Gå in till rapport sektionen av OPTAC3 om du vill skriva ut rapporter på förar- och fordonsaktiviteter.