OPTAC3 Version 4: Hur skapar jag fordon?

Logga in som standard-användare. Klicka på ”Fordon” och sedan ”Analog fordonshantering”. Klicka på ”Lägg till” och ange uppgifterna i det nya fönstret. Om fordonet var ett analogt fordon men är nu ett digitalt fordon rekommenderar vi dig att länka dem samman. På detta sätt kommer dina rapporter att visa en komplett bild över ditt fordons aktiviteter, oavsett vilken färdskrivare som har använts.