OPTAC3 Version 4: Hur skapar jag depåer?

Logga in som admin-användare. Klicka på ”Användare” och sedan på ”Depåhantering”. Klicka på ”Lägg till ”och fyll i de uppgifter som krävs. Du kan sedan klicka på ”Lägg till” för att skapa depån och gå tillbaka till huvudmenyn, eller ”Lägg till Nästa” för att fortsätta skapa nya depåer.