OPTAC3 Version 4: Hur konfigurerar jag OPTAC3 för första gången?

Om du loggar in som administratör så är det viktigt att du tar ett par minuter för att göra alla inställningarna. Vi rekommenderar att starta genom att ladda ner och installera OPTAC3 kopieringsprogrammet på datorn som ska användas till importering av data. Skapa sedan standardanvändare för systemet. Slutligen gå till Konfigurationsmenyn, där du kan göra inställningar för Vägarbetstidslagen. Du kan också ändra dina inställningar för lokaltid och sommartidsfunktionen i denna meny.