OPTAC3 Version 4: Hur kan jag visa data i lokaltid och inte i UTC-tid?

Månadsvyn låter dig se all data i lokaltid. Välj Visa Förardata och klicka på Visa kombinerad digital och analog data ikonen, klicka därefter på Välj intill den förare du vill visa.