OPTAC3 Version 4: Hur kan jag se användaraktivitet i OPTAC3?

Logga in som administratör och klicka på Aktivitetslogg och sedan på Aktivitetsloggvisare. En detaljerad beskrivning av användaraktivitet kommer att visas nedan.