OPTAC3 Version 4: Hur importerar jag en fil via OPTAC3 programmet?

Klicka på Datahantering och sedan på Importera Digitala filer ikonen. Klicka på Bläddra och välj den digitala fil du vill importera, klicka därefter på Importera för att starta processen.