OPTAC3 Verison 4: Jag får följande felmeddelande när jag skapar rapporter: “Rapportservern kan inte dekryptera den symmetriska nyckeln som används för att komma åt känslig eller krypterad data i en rapportserver databas”. Hur kan jag skapa rapporter?

För att lösa denna fråga, öppna Reporting Services Configuration på den PC / Server med OPTAC3 installerat. Detta finns i Start, Program, Microsoft SQL Server2005. I det här fönstret klickar du på Connect (Anslut) och sedan Encryption Keys (Krypteringsnycklar). Klicka på Restore (Återställ) och skriv in lösenordet “Stoneridge1” och bläddra till filen “optac3rskey.snk”, som finns i C: \ Program \ Stoneridge \ OPTAC3 \ Rapporter. Klicka på OK, så återställs nyckeln och rapporter kan nu skapas.

Hur ändrar jag datumet på ett bearbetat analogt diagramblad?