OPTAC3: Kan jag allokera specifika depåer till användare?

Ja. OPTAC3 administratören kan utföra denna uppgift. Administratören kan allokera depåer till standardanvändare. Allokerade depåer kan lätt ändras vid en senare tidpunkt genom att klicka “Ändra” intill användaren.

Notera att standaranvändare endast kan se på data för förare och fordon ifrån depåer de har fått tillgång till. Data ifrån förare och fordon som inte har blivit allokerade till depåer kan ses på av alla standaranvändare.