Hur överför jag filer från min digifobpro till min dator?

Börja med att kontrollera att digiConnect programmet är installerat på din dator:

  • Se om du har denna ikon i aktivitetsfältet på ditt skrivbord
  • Om du inte kan se ikonen i aktivitetsfältet, gå till Alla program -> Tachosys och klicka på digiConnect.

 

Om du inte har digiConnect programmet installerat på datorn så kan du ladda ned den senaste versionen här

Ladda ned, installera och starta sedan igång digiConnect. När du har gjort detta och programmet är konfigurerat kan du ansluta din digifobpro till datorn och data bör då automatiskt laddas ned till arkivmappen.