Hur laddar jag ned ett fordon med min digivu?

Slå på tändningen på fordonet, sätt i företagskortet och din digivu i färdskrivaren. Nedladdningen  kommer automatiskt utföras.