Hur konfigurerar jag en fordonsnedladdning med min digiVu?

Anslut din digiVU till din digipostpro. Använd upp/ner pilarna för att navigera och välj
‘Underhåll’> ‘Konfiguration’> ‘Färdskrivarnedladdning’. Ställ in nödvändiga TREP.

För mer information om TREPs och andra inställningar titta i Administrations guiden för digipostpro som du hittar i sektionen Manualer på denna sidan.