Hur kan jag ladda ned filerna från min digipostpro till min dator?

Installera ArchiveSync programmet på din PC (download link) och ange ditt digiCentral konto ID, användarnamn och lösenord under “Alternativ”. Du måste även ange server URL, som är https://dc-se.stoneridge.eu.

Vi rekommenderar att du installerar ArchiveSync programmet på endast en PC eller server.