Hur exporterar jag data från OPTAC3?

Om du vill exportera data klickar du på menyvalet Förare (för att exportera förarfiler) eller Fordon (för att exportera fordonsfiler). Klicka sedan på ikonen Exportera digital data till legalt format och här kan du sedan välja de förare eller fordon som du vill exportera data för. När du har valt förare/fordon klickar du på Visa data och alla tillgängliga filer för varje förare/fordon kommer då att visas.

Bocka för de filer som du vill exportera och klicka sedan på knappen Exportera valda. Beroende på vilken webbläsare du använder kommer filerna antingen sparas i standardmappen för hämtade filer eller så får du välja vart på datorn du vill spara filen.