Felmeddelandet “Öppen session misslyckades” visas när jag försöker ladda ned data från en färdskrivare med min digifobpro. Hur kan jag lösa detta?

Nedladdningsförfrågan har misslyckats. Kontrollera följande:

  • Kontrollera att företagskortet är isatt i färdskrivaren.
  • Kontrollera att tändningen på fordonet är påslagen.
  • Kontrollera att företagskortet är inlåst.
  • Kontrollera att färdskrivarkabeln är ordentligt ansluten mellan färdskrivaren och din digifobpro.

Försök att göra nedladdningen från färdskrivaren igen.