Felmeddelandet 7F3650 visas när jag försöker ladda ned data från en färdskrivare med min digifobpro. Vad betyder detta?

Felmeddelandet betyder “Förfrågan kan inte utföras” (FE är i ett icke lämpligt driftläge eller internt fel i FE). Kontrollera följande:

  • ​Kontrollera att företagskortet är isatt i färdskrivaren.
  • Kontrollera att tändningen på fordonet är påslagen.
  • Kontrollera att företagskortet är inlåst.

Försök att göra nedladdningen från färdskrivaren igen.