Utfästelse om etiska affärsmetoder

Stoneridge Electronics Ltd lägger stor vikt vid etiska affärsmetoder i enlighet med 2010 års brittiska lag om mutor (Bribery Act 2010). Stoneridge Electronics Ltd har en nolltolerans mot mutor och andra aktiviteter som utgör oetiska eller korrupta affärsmetoder. För att erhålla en kopia på vår policy, var god kontakta [email protected].