Updates

OPTAC3 Web (Maart 2023)

Nieuwe Functionaliteit:

 • Ernst van overtredingen:
  Op basis van het kader dat door de Europese Commissie is opgesteld en dat de ernst van inbreuken op de EU 561 en de arbeidstijdrichtlijn aangeeft, zullen onderstaande overzichten de ernst van de overtredingen tonen m.b.v. iconen;

  • Kalenderweergave
  • Overtredingen rapporten:
   • Overtredingen
   • Overtredingen EU
   • Overtredingen – Bestuurdersbrief
   • Nalevingsrapport
  • Snelheidsoverschrijding in Nalevingstabel: Een extra kolom is toegevoegd in de nalevingstabel. In deze kolom worden snelheidsoverschrijdingen getoond.
  • OPTAC3 Importeer Assistent in Pools: Deze taal kan nu worden gekozen tijdens de installatie van de Importeer Assistent.

 

Verbeteringen:

 • Exporteren van gegevens via Exporteer gegevens in wettelijk formaat/Geavanceerde Export.

 

 

OPTAC3 Web (December 2022)

Nieuwe Rapporten:

 • Nalevingstabel: Dit rapport toont het aantal overtredingen en/of aanvullende inbreuken welke een bestuurder in een bepaalde periode heeft begaan. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de soorten overtredingen te kiezen die in dit tabelrapport moeten worden opgenomen.
 • Ontbrekende activiteiten: Dit rapport toont de begin-, eindtijd en duur van ontbrekende periodes. Het betreft periodes waarin geen activiteiten op een bestuurderskaart staan.
 • Nachtarbeid: Dit rapport identificeert en toont het totale werk van de bestuurder overdag en ‘s nachts afzonderlijk van elkaar.

Nieuwe Functionaliteit:

 • Gebruikte voertuigen: Identificeer uw gedeactiveerde voertuigen (getoond in rood).
 • Nieuwe API Endpoints toegevoegd in OPTAC3.

OPTAC3 Web (November 2022)

Nieuwe Functionaliteit:

 • OPTAC3 in Pools: OPTAC3 is nu volledig beschikbaar in Pools. 
 • Nieuw rapport ‘Specifieke omstandigheden’: Dit rapport toont veerboot/trein en Out of Scope per bestuurder.
 • API documentatie: Wij hebben onze ‘Swagger’-documentatie verbeterd voor het gebruik van de OPTAC3 API. Meer informatie hierover is beschikbaar op verzoek.
 • Duitse arbeidstijdenbesluit overtredingen: In overeenstemming met het Duitse Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zijn er drie overtredingen toegevoegd. Deze overtredingen zijn beschikbaar in de volgende secties:
  –  Kalenderweergave
  –  Overtredingen rapporten
 • Bestuurder dag/nacht status: U kunt per bestuurder aangeven of hij/zij een dag- of nachtarbeider is.

Verbeteringen:

 • Verbetering van wijzigen digitale gegevens in de kalenderweergave.
 • Verbetering export naar CSV formaat voor rapport Kaartinvoer en uitname.

OPTAC3 Web (Juni 2022)

Nieuwe Functionaliteit:

 • Zomertijd verbeteringen: De software gaat nu beter om met het wijzigen van de klok tijdens de omschakeling van zomertijd in maart en oktober. 
 • Beveiligingsupdate: Verbetering in beveiligingsinstellingen voor 2FA gebruikers.
 • API Documentatie: Wij hebben onze ‘Swagger’-documentatie verbeterd voor het gebruik van de OPTAC3 API. Meer informatie hierover is beschikbaar op verzoek.
 • Additionele API Endpoints: Wij hebben extra API endpoints toegevoegd voor onze API gebruikers. De nieuwe endpoints bieden nieuwe rapportages en depot functionaliteit.
 • Update voor ontbrekende gegevens rapporten: Onze rapportages voor ontbrekende gegevens zijn verbeterd voor gebruikers met kleurenblindheid.

Verbeteringen:

 • Verbetering van wijzigen digitale gegevens in bepaalde situaties.
 • Filter toegevoegd aan het rapport voor ‘Ongeldige digitale handtekeningen’ om te filteren op verlopen kaarten.
 • Verbetering aan het rapport ‘Onbekende activiteit’ voor voertuig identificatie.
 • Verbetering voor het verwijderen van gegevens.

 

OPTAC3 Web (Mei 2021)

Nieuwe functionaliteit:

 • Exporteer Digitale Bestanden: Wij hebben de optie toegevoegd om bestanden te exporteren gebaseerd op de eerste en laatste activiteit. Dit maakt het eenvoudiger om bestanden te exporteren voor aanlevering aan de autoriteiten.

Verbeteringen:

 • Verbeteringen aangebracht in Exporteren digitale bestanden en de benaming hiervan
 • Verbeteringen aangebracht in Dashboard en Widgets
 • Web Chat links aangepast
 • Betere herkenning Land van Vertrek en Aankomst voor 1C tachografen

OPTAC3 Web (Maart 2021)

Nieuwe functionaliteit:

 • Download Herinnering rapporten: Subtotaal toegevoegd naast status (rood, geel, groen) om snel te kunnen identificeren hoeveel voertuigen en bestuurders binnen die categorie vallen.

Verbeteringen:

 • Zwarte arcering in kalender weergave verbeterd
 • Kleine foutcorrecties Dienst rapport

OPTAC3 Web (December 2020)

Nieuwe functionaliteit:

 • Beveiligingsupdate:Beveiliging verbeterd voor gebruikers van Two-Factor Authenticatie.
 • Kalenderweergave: Visuele verbetering, zodat eenvoudig geïdentificeerd kan worden of er handmatige invoer is gedaan. Dit is te herkennen aan markering met zwarte arcering.

Verbeteringen:

 • Algemene foutcorrecties

OPTAC3 Web (Oktober 2020)

Nieuwe functionaliteit:

Volvo OPTAC3 Connect Update: Volvo’s vorige download system, Dynafleet, is gewijzigd naar Volvo Connect. OPTAC3 is voorzien van een update om bestanden automatisch importeren vanuit Volvo Connect.

OPTAC3 Web (September 2020)

Nieuwe functionaliteit:

 • Mobiliteitspakket: OPTAC3 is voorzien van updates in overeenstemming met de laatste wetswijzigingen. Dit omvat wijzigingen in de vereisten voor veerbootonderbrekingen en wekelijkse rust.
 • Kalenderweergave update: De kalenderweergave is bijgewerkt, zodat u kunt selecteren wanneer een chauffeur afwezig of in het buitenland is voor zijn wekelijkse rust. Deze vlag kan worden geselecteerd door in de rechterbovenhoek van een dag te klikken (bij het driehoekje Niet Rijdag). Hierdoor kan de bestuurder afwijken van zijn standaard wekelijkse rustvereisten in overeenstemming met het nieuw uitgebrachte mobiliteitspakket.
 • Rapport EU-overtredingstabel: Een extra kolom is toegevoegd aan dit rapport, zodat u het aantal overtredingen kunt zien dat wordt veroorzaakt als chauffeurs niet voldoende wekelijkse rust nemen binnen een periode van 4 weken. Dit is in overeenstemming met het nieuw uitgebrachte mobiliteitspakket.

Verbeteringen:

 • Verbeterde weergave handmatige invoer aangebracht om middernacht.
 • Algemene foutcorrecties.

OPTAC3 Web (Augustus 2020)

Nieuwe functionaliteit:

 • FleetBoard OPTAC3 Connect: Het automatische importeer systeem FleetBoard is voorzien van een update door Daimler. OPTAC3 is ook avoorzien van een update om automatisch bestanden van dit systeem te ontvangen.

OPTAC3 Web (Juni 2020)

Nieuwe functionaliteit:

 • MAN Rio API: De OPTAC3 Web API kan nu automatisch gegevens ontvangen van het MAN Rio-platform.
 • OPTAC3 Plus Rapport: Het rapport ‘Gedetailleerde voertuig afstand’ toegevoegd aan de OPTAC3 Plus service.
 • Breedbeeld Rapportweergave: De rapporten ‘Dienst’ en ‘Samenvatting bestuurder’ bijgewerkt, zodat ze gebruik maken van de extra resolutie van grotere monitoren.

Verbeteringen:

 • Voertuigregistratie probleem verholpen in geval van corrupte calibratiegegevens.
 • Algemene foutcorrecties.

OPTAC3 Web (Februari 2020)

Nieuwe functionaliteit:

 • Beveiligingsupdates: Wij hebben de beveiliging in OPTAC3 verder bijgewerkt. De complexitieit van wachtwoorden is verhoogd om de beveiliging te verbeteren.
 • Dienst rapport update: Wij hebben een kolom toegevoegd om de totalen van de bestuurdersactiviteiten weer te geven.

Verbeteringen:

 • Problemen verholpen in weergave Dienst rapport.
 • Depot filter problem verholpen voor schermen met een resolutie van 1024 x 768
 • Correcties en prestatieverbeteringen.

OPTAC3 Web (December 2019)

Nieuwe functionaliteit:

 • Beveiligingsupdates: We hebben de beveiliging in OPTAC3 verder bijgewerkt. Meerdere onjuiste inlogpogingen blokkeren nu de beheerdersaccount.
 • Behoud van filter bestuurder en voertuig: e hebben de rasters onder ‘Bekijk Digitale Data’ (7-daagse weergave) en de kalenderweergave bijgewerkt, waarbij het laatste filter wordt onthouden na het klikken op de Terug-knop.
 • Veerboot / trein pictogram: De rapporten ‘Overtredingen Bestuurdersbrief’ en ‘Overtredingen EU’ tonen nu een veerboot / trein pictogram op dagen waar een bestuurder deze functie heeft gebruikt.

OPTAC3 Web (Oktober 2019)

Nieuwe functionaliteit:

 • Tachograaf onderhoudsrapport: Het rapport geeft aan d.m.v. de kleur rood of een calibratiedatum in het verleden was. Calibratiedatums in de toekomst worden met zwart aangegeven.
 • Verloopdatum code 95: Deze Export tabel toont wanneer code 95 van de bestuurders zal verlopen. De verloopdatum kan handmatig worden toegevoegd onder Bestuurdersbeheer.
 • Verloopdatum rijbewijs: Deze nieuwe Export tabel toont wanneer het rijbewijs van de bestuurder zal verlopen. De verloopdatum kan handmatig worden toegevoegd onder Bestuurdersbeheer.
 • Samenvatting bestuurder: Deze nieuwe Export tabel toont welk voertuig door de bestuurder is gebruikt of het type dag (bijv. vrije dag). Op dagen zonder beschikbare gegevens zal in rood ‘Geen data’ worden getoond.
 • Dienst: Het Dienst rapport geeft nu ook aan wanneer de dienst van de bestuurder langer is dan 15 uur. De diensten worden in rood getoond.

Verbeteringen:

 • Wachtwoord policy gewijzigd zodat puntkomma (;) niet meer wordt toegestaan.
 • Verbetering in ‘Onbekende Bestuurder’-API.
 • Correcties en prestatieverbeteringen.

OPTAC3 Web (Januari 2019)

Nieuwe functionaliteit:

 • 1C Tachograaf Compatibiliteit: Wij hebben OPTAC3 voorzien van een update om ervoor te zorgen dat downloads van de nieuwe 1C tachograaf verwerkt kunnen worden. Deze tachograaf staat ook wel bekend als Smart Tachograaf of Generatie 2 Tachograaf.
 • Update voor rapport Geregistreerde Bestuurders: Het rapport geeft nu aan of een inactieve bestuurder op één van uw voertuigen heeft gereden. Deze bestuurders worden in rode tekst weergegeven, actieve bestuurders in zwarte tekst.

Verbeteringen:

 • Verbeterd verwijderingsproces van gebruikers door beheerder/admin.

OPTAC3 Web (Oktober 2018)

Nieuwe functionaliteit:

 • ATB Wekelijkse Gemiddelden Rapport Update: Het rapport toont nu zoveel mogelijk bestuurders op 1 pagina. Ook worden nu weken van meer dan 60 uur met een andere kleur aangegeven en is er een datum toegevoegd per ATB week..

Verbeteringen:

 • Probleem opgelost in het “Kaartinvoer -en uitname”-rapport waarbij een getal ontbrak.

OPTAC3 Web (April 2018)

Nieuwe functionaliteit:

 • Nieuw Rapport (Export tabel): Dit rapport toont de diensttijd van de bestuurder met begin- en eindtijd, gebruikte voertuigen, totale diensttijd en langste pauze/rust periode. Dit is met name handig als u de lonen of werktijd van de bestuurders wilt berekenen aan de hand van de tachograafgegevens.

Verbeteringen:

 • Verbeteringen in overzicht ontbrekende gegevens.
 • Probleem opgelost met het maken van API-sleutels.
 • Verbetering in tekst m.b.t. download interval van aanvullende overtredingen.
 • Probleem opgelost m.b.t. sortering en filtering van tabellen.

OPTAC3 Web (Februari 2018)

Nieuwe functionaliteit:

 • Nieuwe rapporten: Ontbrekende data (Export tabel): Twee nieuwe rapporten zijn toegevoegd aan OPTAC3:
  • Overzicht Ontbrekende Bestuurdersgegevens
  • Overzicht Ontbrekende Voertuiggegevens

Deze rapporten geven een indicatie waar data ontbreekt voor uw bestuurders en voertuigen door de activiteiten te vergelijken met beschikbare gegevens in uw bestuurders- en voertuigdownloads.

 • Hogere Resolutie: We zijn bezig OPTAC3 aan te passen zodat u een bredere weergave heeft op monitoren met een hogere resolutie. De dagelijkse details in de kalenderweergave en de nieuwe overzichten ontbrekende gegevens maken hier momenteel gebruik van.
 • Export tabel filters: Een nieuw filter is toegevoegd aan de bestuurders en voertuig export tabellen. Dit filter kan bestuurders en voertuigen verbergen waarbij geen gegevens beschikbaar zijn tijdens een opgegeven periode. Het kan bijvoorbeeld alleen bestuurders tonen met activiteiten in de afgelopen 6 maanden.

Verbeteringen:

 • Aanpassing tekst: 12-dagen regel.
 • Verbetering in het verwerken van ontbrekende kaartdownloads in rapporten.

 

OPTAC3 Web (September 2017)

Nieuwe functionaliteit:

 • Nieuw rapport ‘Kilometerstanden Samenvatting’ (Export tabel): Dit rapport toont de eerste en laatste kilometerstand van de geselecteerde voertuigen voor de opgegeven periode.
 • Nieuwe aanvullende overtreding: Een nieuwe overtreding is toegevoegd aan de Kalenderweergave en het ‘Overtredingen en Gebeurtenissen’-rapport. Deze overtreding genaamd ‘Dagelijkse voertuigcontrole’ geeft aan of de bestuurder voor aanvang van de rit de dagelijkse voertuiginspectie of ander werk heeft verricht.
 • Updates m.b.t. het rapport ‘ATB wekelijkse gemiddelden grafiek’: Dit rapport is verbeterd om de getoonde informatie te verbeteren, waaronder een datum indicatie per week en het beter leesbaar maken van kolommen door schaduweffecten toe te passen.
 • Depot selecties in het Dashboard: Depot selecties zijn nu beschikbaar voor alle dashboard widgets. U kunt nu bijvoorbeeld per depot zien welke bestuurderskaarten gaan verlopen en welk voertuigen gecalibreerd moeten worden.
 • Verbeteringen rapport ‘Gebeurtenissen en fouten’: Het is nu mogelijk om het rapport te sorteren op datum en gebeurtenis/fout type.
 • Improved Infringement Prefix: Per overtreding wordt nu aangegeven of het een rijtijd- of arbeidstijdenbesluit overtreding betreft in zowel de kalenderweergave als de overtredingrapporten.
 • Verbetering van ‘Bestuurdersbeheer’ en ‘Voertuigbeheer’: Via deze pagina’s kan nu een bestuurder of voertuig worden toegewezen aan een depot. Er is ook een knop toegevoegd ‘Terug naar overzicht’ om opnieuw eenvoudig een ander voertuig/bestuurder te selecteren.

Verbeteringen:

 • Probleem in het rapport Snelheidsovertredingen waarbij een tolerantie van 0 minuten was toegestaan.
 • Verbeterde berekening m.b.t. dagelijkse rust en artikel 7.
 • Tekst verbeteringen

OPTAC3 Web (Juni 2017)

Nieuwe functionaliteit:

 • Bestuurder en voertuig in één oogopslag : Binnen de dagweergave van de kalenderweergave kunt u nu bestuurder en voertuig gegevens in één oogopslag bekijken. Elk voertuig dat door de bestuurder is gebruikt op een dag kan worden getoond. Alle voertuig activiteiten worden echter getoond, met een indicatie bij activiteiten die betrekking hebben op de kaart van de bestuurder. Het betreffende voertuig zal ook geïmporteerd moeten worden om een vergelijk uit te voeren.
 • Voeg favoriet rapport toe aan ‘Mijn Rapporten’: U kunt nu uw favoriete rapporten toevoegen aan een aparte lijst. Deze vindt u terug onder de sectie “Mijn rapporten”.
 • Nieuw rapporttype ‘Export tabel’: We hebben een nieuw type rapport genaamd “Export tabel” geïntroduceerd. Dit is een nieuwe stijl rapport dat gegevens in tabelvorm toont. Hiermee kunt u gegevens sorteren, groeperen en arrangeren, voordat u deze exporteert naar Excel.
 • Controle Activiteiten (Export tabel): Dit rapport toont informatie over voertuigdownloads die zijn uitgevoerd met een controlekaart tijdens een inspectie, bijvoorbeeld onderweg.
 • Importeerlogboek (Export tabel): Dit rapport toont een lijst met recent ingevoerde downloads. U vindt hier informatie zoals importeerdatum, de gebruiker die het bestand heeft geïmporteerd en de datum van eerste en laatste activiteit.
 • Bestuurderskaart verloopdatum (Export tabel): Een lijst met vervaldata van bestuurderskaarten.
 • Kilometerstanden (Export tabel): Een overzicht van alle beschikbare kilometerstanden.
 • Exporteerlogboek (Export tabel): Bij het exporteren van gegevens via ‘Geavanceerde export ontvangt u nu een CSV of logbestand waar aangegeven wordt op welke datum de gegevens zijn geëxporteerd.
 • Bestuurder/Voertuig kenmerken bij weergave en rapporten: Alle rapporten en overzichten tonen nu bestuurder en voertuig kenmerken. Hierdoor is het eenvoudiger onderscheid te maken als bijvoorbeeld twee bestuurders dezelfde naam hebben. Het kenmerk kan worden aangepast via ‘Bestuurdersbeheer’ en ‘Voertuigbeheer’.
 • Verbeterde datum invoer: Het is nu eenvoudiger een datum in te voeren tijdens het oproepen van gegevens. Het invoerveld accepteert nu bijvoorbeeld DDMMJJ en DDMMJJJJ.
 • Extra aanvullende overtredingen: De aanvullende overtreding ‘Onbekende activiteit’ ’is toegevoegd aan de kalenderweergave. Dit geeft aan wanneer de bestuurder geen activiteit had tijdens zijn dienst.
 • Nieuwe voertuiglijsten (Analoog Voertuig beheer): De selectieschermen voor analoog voertuig beheer zijn uitgebreid met filters en sorteermogelijkheden.
 • Importeren van meerdere bestanden (ZIP-Bestanden): ZIP-bestanden welke DDD-bestanden bevatten, kunnen nu geïmporteerd worden via de web site. U kunt tot 2 ZIP-bestanden tegelijk verwerken.

Verbeteringen:

 • Fout opgelost waarbij niet-overtredende bestuurders warden getoonsd zodra het tonen van aanvullende overtredingen werd uitgeschakeld.
 • Aanpassingen in tekst verspreid over de web site.

OPTAC3 Web (Maart 2017)

Nieuwe functionaliteit:

 • Aanvullende Overtredingen: De Kalenderweergave toont nu ook aanvullende overtredingen. Een bruin driehokje in de kalender geeft voor de betreffende dag aan wanneer de overtreding plaatsvond. Dit omvat o.a. download interval (> 28 dagen) en specifieke gebeurtenissen zoals snelheidsovertredingen en niet-toegestane wijzigingen aan de bewegingssensor.
 • Notities en Bestuurdersfouten in Kalenderweergave: Binnen de dagweergave van de kalender kunt u nu fouten en opmerkingen toevoegen voor bestuurders. Het gaat om informatie die door de bestuurder op een printout van de tachograaf is geschreven. Deze informatie zal getoond worden op de overtredingenrapporten voor de betreffende bestuurder.
 • Verwijderen Gegevens (>37 maanden): U kunt nu gegevens van ouder dan 3 jaar verwijderen. Daarnaast kunt u nog steeds kiezen voor ouder dan 13, 25 en 60 maanden. U dient hiervoor in te loggen als ‘admin’.
 • Bestuurderskenmerken in rapporten: Wij hebben bestuurderskenmerken toegevoegd aan de overtredingenrapporten. Dit is nuttig bij bestuurders met dezelfde naam. U kunt kenmerken wijzigen via de pagina ‘Bestuurders Details’.
 • Laatste activiteiten links: Op de kalenderweergave wordt nu rechtsbovenin de laatste activiteit van de bestuurder getoond. Wanneer u hierop klikt, zal de kalender automatisch de betreffende maand gaan en de dag markeren.
 • Depot selectie in dashboard: U kunt op het dashboard filteren op depot (Kaartdownload & VU download). U kunt dan snel zien voor welk depot downloads moeten worden uitgevoerd.
 • Nieuwe bestuurder- en voertuiglijsten (Bekijk digitale data): U kunt nu filteren en sorteren op de selectieschermen van ‘Bekijk Data – Bestuurder/Voertuigen’.
 • Overtredingen en Gebeurtenissen: Bij dit rapport kunt u kiezen om standaard overtredingen (EU 561 & ATB) te tonen en tevens aanvullende overtredingen en gebeurtenissen.
 • Selectie bestuurders/voertuigen wordt bewaard: De selecties die u voor een rapport maakt, worden nu onthouden voor het volgende rapport. Hierdoor kunt u nu sneller rapporten aanmaken voor dezelfde bestuurders/voertuigen. De selectie wordt gewist zodra de gebruiker uitlogt.

Verbeteringen:

 • Verbeteringen op het instellingenscherm van OPTAC3 Connect voor Dynafleet/Volvo klanten.
 • Problemen verholpen waarbij notities gemaakt op de 7-daagse weergave niet werden opgeslagen.

OPTAC3 Web (December 2016)

Nieuwe functionaliteit:

 • Dashboard: OPTAC3 heeft nu een dashboard dat zichtbaar is zodra u inlogt op de website. Hier heeft u snel inzicht in downloadherinneringen, overtedingen (trends) en kaart verloopdatums.
 • Geavanceerde bestandsexport: De export is verbeterd. U kunt nu exporteren op activiteitendatum, importeerdatum en downloaddatum.
 • Ontbrekende afstand: Het rapport Onbekende Bestuurder toont nu potentiele afgelegde afstand tijdens periodes met onbekende bestuurders.
 • Snelheidsovertreding Gebeurtenissen sorteren: Wij hebben extra sorteermogelijkheden toegevoegd aan het snelheidsovertredingen rapport.

Verbeteringen:

 • Enkele kleine wijzigingen m.b.t. het importeren van bestanden en begin/eind locaties.

OPTAC3 Web (Oktober 2016)

Nieuwe functionaliteit:

 • Meerdere bestanden import (via browser): Het is nu mogelijk om via de browser tot 50 bestanden tegelijk te importeren. U kunt dit nu gebruiken als alternatief voor de OPTAC3 Importeerassistent.
 • Bestuurdersprofiel: U kunt nu bestuurdersinformatie toevoegen en bekijken, zoals kaart-verloopdatum, rijbewijsnummer en meest recente overtredingen.
 • Voertuigprofiel: U kunt ook voertuiginformatie toevoegen en bekijken, zoals laatste download en meest recente activiteiten.
 • Uitbreiding van de nieuwe bestuurder- en voertuiglijsten: De Kalenderweergave en Niet-Rijdagen selectieschermen zijn nu ook voorzien van de nieuwe bestuurder- en voertuiglijsten.
 • Meerdere Niet-Rijdagen invoer: Het is nu mogelijk om via het onderdeel Niet-Rijdagen in één keer voor alle bestuurders vakantie- en feestdagen toevoegen.
 • Meerdere Niet-Rijdagen verwijderen: Het is nu eenvoudiger om niet-rijdagen voor meerdere bestuurders tegelijk te verwijderen.
 • Kaartdownload herinnering sortering: U heeft nu de mogelijkheid om dit rapport te sorteren op bestuurdersnaam, download datum, importeerdatum of datum van de laatste activiteit.
 • Voetuigdownload herinnering sortering: U kunt dit rapport sorteren op voertuig of download datum.
 • Toevoeging van laatste activiteit: De overtredingsrapporten tonen de laatste activiteit. U kunt zo eenvoudig zien hoe up-to-date de bestuurdersgegevens zijn bij het analyseren van overtredingen.

Verbeteringen:

 • Enkele kleine wijzigingen m.b.t. datum selectie voor niet-rijdagen en verbeterde Out of Scope detectie.

OPTAC3 Web (Augustus 2016)

Nieuwe functionaliteit:

 • Nieuwe Tooltips: Wij hebben een nieuwe hulp toegevoegd aan de website, welke nuttige informatie zal tonen zodra u met de muis over onderdelen in de website navigeert. Ook zijn de meldingen en foutrapportage verplaatst naar het gebied rechtsonderin de website. Gebruikers kunnen deze optie aan en uitzetten door op de Help-schuifknop onderaan de website te klikken.
 • Extra rijtijdenwet instellingen (561/2006): De instellingen voor rij- en rusttijden (beschikbaar door in te loggen als ‘admin’) zijn geupdate met een nieuwe instelling. Dit stelt de gebruiker in staat aan te geven dat perioden van Out of Scope-rijden moeten worden beschouwd als werk.
 • Nieuwe Bestuurder & Voertuig Lijsten (tijdens aanmaken rapportage): Wij hebben de weergave verbeterd voor weergave van de lijsten van bestuurders en voertuigen tijdens het aanmaken van rapporten. Er is een groot aantal filters en sorteermogelijkheden toegevoegd en het is eenvoudiger om bestuurders of voertuigen te groeperen.
 • Invoer van meerdere niet-rijdagen: De kalenderweergave is voorzien van een mogelijkheid om meerdere dagen te selecteren, met behulp van de Control of Shift toetsen, en in één keer al die dagen te markeren als niet rijdagen.

Verbeteringen:

 • Enkele kleine wijzigingen m.b.t. berekening van beschikbaarheid en ATB wekelijkse gemiddelden rapportage.

OPTAC3 Web (Mei 2016)

Nieuwe Functies:

 • Nieuwe Afstandsrapporten
1. Gedetaillleerd bestuurder astand rapport: Toont de totaal afgelegde afstand door een bestuurder tijdens een opgegeven periode.
2. Samenvatting bestuurder afstand rapport: Toont de totaal afgelegde afstand door een bestuuurder per dag.
3. Gedetailleerd voertuig afstand rapport: Toont de totaal afgelegde afstand door een voertuig waarbij de nachtelijke kilomterstand als referentiepunt gebruikt wordt.
 • Verbeterde tijdlijnen & overtredingen: Prestatieverbeteringen m.b.t. kalenderweergave en rapporten.
 • Volvo Dynafleet API: Dynafleet is een online Transport Information System van Volvo Trucks. D.m.v. de nieuwe API voor OPTAC3 Web kunnen gebruikers van het Dynafleet systeem de bestuurder- en voertuigdata nu automaitsch laten importeren in OPTAC3 Web.

Verbeteringen:

 • Enkele kleine wijzigingen m.b.t. veerbootonderbreking, het startscherm en herziening van de code.

OPTAC3 Web (Februari 2016)

Nieuwe functionaliteit:

 • Onbekende activiteiten raport: Een nieuw digitaal bestuurdersrapport welke perioden toont tussen kaartinvoer en –uitname waarin geen activiteiten geregistreerd zijn. Het rapport zoekt naar gaten van 3 uur of minder. Er kan ook handmatig een tolerantie ingesteld worden.
 • Extra ATB instellingen (561/2006): De ATB instelllingen (beschikbaar door in te loggen als ‘admin’) bevat een nieuwe instelling. Dit stelt de gebruiker in staat aan te geven of voldoende rust nodig is direct na 4,5 uur rijtijd.
 • Extra beschikbaarheid & rust instellingen (ATB): Een optie is toegevoegd om in te stellen dat beschikbaarheid en rust minder dan 15 minuten als werk moet worden beschouwd m.b.t. de arbeidstijdenwet. Deze optie is toegevoegd voor landen waar dit een verplichting is.
 • Onbekende Bestuurder – rapport verbeteringen: Wij hebben extra opties toegevoegd om aan te geven wanneer een voertuig Out of Scope (“OUT”) heeft geregistreerd en er werd gereden zonder kaart. Er is een optie toegevoegd dat bestuurders toont welke voor en na deze onbekende periodes hebben gereden.

Verbeteringen:

 • Enkele wijzigingen m.b.t. niet-werkende externe links en aanpassing van de grootte van een aantal knoppen.

OPTAC3 Web (December 2015)

Nieuwe functionaliteit:

 • Onbekende activiteiten rapport: Een nieuw digitaal bestuurdersrapport welke perioden toont tussen kaartinvoer en –uitname waarin geen activiteiten geregistreerd zijn. Het rapport zoekt naar gaten van 3 uur of minder. Er kan ook handmatig een tolerantie ingesteld worden.
 • Bedrijfskaartvergrendeling rapport: Een digitaal voertuigrapport dat bedrijfskaartvergrendelingen per voertuig toont. Het rapport biedt meerdere weergave opties waaronder ‘Toon slechts voertuigen die aangemeld zijn‘ en ‘Toon slechts voertuigen die niet aangemeld zijn’.
 • Kaartinvoer en –uitname – Bestuurder: Een digitaal bestuurdersrapport waarin bestuurderskaartinvoer en –uitname zichtbaar zijn. Het toont het volledige kaartnummer en er is een optie om te zien of bestuurders meer dan één kaart gebruiken. Deze gegevens worden vergaard aan de hand van gedownloadde voertuigdata.
 • Meer flexibele nachttijdrestrticie werktijden limieten (ATB): De ‘nachttijd werklimiet‘ is vergroot (beschikbaar door in te loggen als ‘admin’). Deze kan nu ingesteld worden tussen 10 en 15 uur.
 • Vooraf ingestelde perioden voor rapporten: U kunt nu eenvoudig een vooraf ingestelde periode kiezen bij het aanmaken van rapporten. U heeft keuze uit ‘Huidige maand, vorige week, vorige maand, vorige 3 maanden’.
 • Dagelijkse rust reset nachtarbeid (ATB): ATB instellingen optie toegevoegd om aan te geven dat dagelijkse rust de nachtarbeid reset (beschikbaar door in te loggen als ‘admin’).
 • Beschikbaarheid en rust interpretatie (ATB): Een optie is toegevoegd om in te stellen dat beschikbaarheid beschouwd kan worden als arbeidstijd (beschikbaar door in te loggen als ‘admin’).

Verbeteringen:

 • Enkele kleine fouten verholpen en verbeteringen m.b.t. het verwerken en exporteren van digitale gegevens.

OPTAC3 Web (September 2015)

Nieuwe functionaliteit:

 • Extra Browser Ondersteuning*: OPTAC3 is nu compatibel met Google Chrome. Ook zullen wij Internet Explorer 9 en hoger blijven ondersteunen.
 • OPTAC3 Connect (Scania): Wij hebben Scania als data provider toegevoegd onder de OPTAC3 Connect functionaliteit. Dit geeft u de mogelijkheid uw Scania remote downloads automatisch te importeren in OPTAC3.
 • Kaartinvoer- en -uitnamerapport: Een nieuw digitaal voertuigrapport dat toont wanneer kaarten worden geplaatst en uitgeworpen uit de Tachograaf. Het rapport toont ook het volledige kaartnummer waarmee u kunt identificeren of de bestuurder meer dan één kaart gebruikt.
 • Kalenderweergave Verbeteringen: De dagweergave kan nu worden geopend door te dubbelklikken op een dag. Het is nu ook eenvoudiger en sneller om wijzigingen aan te brengen in de dagweergave.

Verbeteringen:

 • Enkele kleine fouten verholpen, waaronder verbeteringen bij berichtgeving m.b.t. het opslaan van analoge schijven.

OPTAC3 Web (Juni 2015)

Nieuwe functionaliteit:

 • Verklaring van activiteiten: Wij hebben de mogelijkheid toegevoegd om brieven te produceren waarin een verklaring gegeven kan worden waarom bestuurders geen gebruik gemaakt hebben van een tachograaf om hun acitviteiten te registreren.
 • Verbeterde weergave lijst:We hebben het aantal items per pagina verhoogd tot 15. Hierdoor heeft u minder pagina’s om door te bladeren.
 • Kaartdownload Herinnering verbeteringen: We hebben een extra optie toegevoegd om een “Laatste activiteit” kolom in het rapport te tonen, zodat u kunt controleren of de download overeenkomt met de laatste activiteit.

Verbeteringen:

 • Enkele kleine fouten verholpen.

OPTAC3 Web (Mei 2015)

Nieuwe functionaliteit:

 • Tachograaf Onderhoudsrapport: een nieuw rapport dat calibratiegegevens van uw digitale voertuigen toont. Dit zal u helpen bij de planning wanneer uw voertuigen weer moeten worden gecalibreerd.
 • Overtredingentabel EU rapport verbeteringen: wij hebben de mogelijkheid toegevoegd om bestuurders die geen overtredingen hebben niet te tonen. Dit stelt u in staat om uw aandacht te richten op die bestuurders in uw vloot die wel overtredingen hebben.
 • Overtredingen rapport verbeteringen: wij hebben ook aan dit rapport de filter mogelijkheid toegevoegd om bestuurders te verbergen die geen overtredingen hebben. Naast het feit dat u de aandacht kunt richten op die bestuurders die overtredingen hebben, kan dit u helpen uitsluitend pagina’s uit te printen die u daadwerkelijk nodig heeft.
 • Werktijd kolom toegevoegd aan rapporten: de rapporten met ‘totalenoverzicht (Dagelijkse Details van de Bestuurder en Overtredingen EU) tonen nu een overzichtskolom. Dit helpt om de totale duur van de door de bestuurder gewerkte uren voor iedere kalenderdag te tonen.
 • VU Download Herinneringsrapport verbeteringen: wij hebben een ‘laatste activiteit’-kolom aan dit rapport toegevoegd zodat u kunt controleren of de download en activiteit met elkaar overeenkomen.
 • Verkeerd gebruik van de bestuurderskaart: wij hebben nieuwe opties toegevoegd aan het Onbekende Bestuurdersrapport. Dit rapport kan nu bekende Bijrijder informatie tonen wanneer het voertuig is bestuurd zonder een kaart in de bestuurdersgleuf.

Verbeteringen:

 • Kleine fout correcties inclusief een aanpassing van de breedte van de kolommen op sommige rapporten: ATB Wekelijkse Gemiddelden en Dagelijkse Details van de Bestuurder.

OPTAC3 Web (April 2015)

Nieuwe functionaliteit:

 • Gegevens verwijderen: De mogelijkheid voor de ‘admin’ om gegevens ouder dan 13, 25 of 60 maanden te
  verwijderen.
 • Volgende-/Terug-knoppen op Kalenderweergave: Door toevoeging van volgende- en terug-knoppen kunt u
  sneller navigeren tussen jaren en maanden op de kalenderweergave pagina.
 • Grafisch Rapport met Dagelijkse Details (verbeteringen): Wij hebben informatie toegevoegd aan dit
  rapport om dubbele bemanning te tonen. Dit wordt aangegeven door een nieuw icoon en de tekst “Rijden (2)”.
 • ATB Wekelijkse gemiddelden (verbeteringen): Om u een meer accurate arbeidstijden gemiddelde te
  geven hebben wij 2 nieuwe functies toegevoegd. De eerste is de mogelijkheid om de laatst bekende volledige werkweek
  in de arbeidstijdenberekening op te nemen. De tweede verbetering is het tonen van het “Wekelijks Werken Gemiddelde”
  aan het eind van de week.
 • Eenvoudigere rapporten selectie: Hyperlinks toegevoegd aan de rapportnamen, zodat deze eenvoudiger te openen zijn.

Verbeteringen:

 • Verbeterde datumvalidatie op analoge schijven, handmatige invoer en niet-rijdagen pagina’s.
 • Taalselectie op de pre-login pagina.
 • Overige kleine verbeteringen.

OPTAC3 Web (Februari 2015)

Nieuwe functionaliteit:

 • Taalkeuze voor alle rapporten: De mogelijkheid om uw rapporten te produceren in 19 verschillende talen.
 • Importeerdatum op de kaartdownload herinneringsrapporten: OPTAC3 maakt gebruik van de download datum bepaald door uw download tool. Als deze geen ingebouwde klokfunctie heeft of deze niet werkt dan kan uw kaartdownload herinnering mogelijk onnauwkeurig zijn. We hebben de importeerdatum van bestanden in OPTAC3 toegevoegd, zodat u een indicatie krijgt om te zien of het bestand up-to-date is.
 • Credits aanschaffen: U kunt nu rechtstreeks via de OPTAC3 homepage credits aanschaffen.
 • OPTAC3 Connect: Deze functie is beschikbaar in de “Admin”-sectie onder “Configuratie” en “OPTAC3 Connect-instellingen”. Hiermee kunt u externe downloads van Fleetboard en Volvo automatisch laten importeren in OPTAC3 Web.
 • Spaanse regio’s: Bekijk Spaanse regio’s in de 7-Daagse Weergave voor bestuurders en voertuigen.
  Verbeteringen:.

Verbeteringen:

 • Verbeterde export van digitale bestanden
 • Geoptimaliseerde prestaties ATB Wekelijkse Gemiddelden rapport
 • Verbeterde Ontbrekende Kaart- en Voertuigdownload Rapporten
 • Overige kleine verbeteringen